Prostat komplikasyonları – konu genel bakış

Benign prostat hiperplazisi (BPH) nadiren komplikasyonları vardır. Ne zaman, genellikle idrar akışının şiddetli obstrüksiyonu nedeniyle vardır. Bu komplikasyonlar şunlardır

Komple üretra tıkanması (akut üriner retansiyon veya AUR). Bu idrar tam bir yetersizlik ile sonuçlanır. Bu sorunun tanısı ve hasar çok ciddi hale gelmeden önce tedavi edilirse tersine çevrilebilir böbrek hasarına neden olabilir. Aynı zamanda, kan içine inşa artıkların neden olabilir. Bir tüp kateter mesaneden idrarı boşaltmak gerekebilir denilen; Uzun vadeli, idrar mesaneden akış (kronik idrar retansiyonu veya KKO) kısmi tıkanma. Bu işeme (işeme sonrası rezidüel idrar) sonra mesanede kalması için idrar neden olur. Nadir durumlarda, bu sorunu teşhis ve hasar çok ciddi hale gelmeden önce tedavi edilirse tersine çevrilebilir böbrek hasarı, yol açabilir. Aynı zamanda, kan içine inşa artıkların neden olabilir; Bir idrar yolu enfeksiyonu (İYE). Ama tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları da prostat (kronik prostatit) uzun süreli iltihap veya enfeksiyon neden olabilir.