Koloni uyarıcı faktörler

 
Koloni stimüle edici faktörler, enfeksiyona yanıt olarak, beyaz kan hücrelerinin üretimini (çoğunlukla nötrofiller gibi granülositler) teşvik eden glikoproteinlerdir. Eksojen koloni uyarıcı faktörlerin uygulanması, kemik iliğindeki kök hücrelerin belirli beyaz kan hücrelerinin daha fazlasını üretmesini tetikler. Yeni beyaz kan hücreleri kan dolaşımına ve enfeksiyona karşı savaşıyor.

Düşük beyaz küre hücre sayısına (nötropeni) neden olan ve hastayı enfeksiyon riskine sokan kanser tedavisi gören hastalarda koloni uyarıcı faktörler kullanılır. Koloni stimüle edici faktörler, hastaların nötropenik olduğu zamanı azaltma eğilimindedir.

Koloni stimüle edici faktörlerle ilişkili tıbbi durumlar