Dantrolen intravenöz

Terapötik Sınıf: İskelet Kası Relaxant, Doğrudan Oyunculuk

Dantrolene için kullanır

Dantrolene sadece doktorunuzun reçetesiyle birlikte verilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Dantrolene için aşağıdakiler düşünülmelidir

Dantrolene veya başka herhangi bir ilaca herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmeniz durumunda doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar çocuklarda dantrolenin yararlılığını sınırlayacak pediatrik özel problemler göstermedi.

Geriyatrik hastada yaşın dantrolenin etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamış olsa da bugüne kadar geriatrik özel bir sorun saptanmamıştır. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda yaşa bağlı böbrek, karaciğer veya kalp problemleri olma ihtimali daha yüksektir ve bu da dantrolene sahip hastalarda dikkatli olabilmektedir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Dantrolene sahip olduğunuzda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Dantrolene girmeden önce

Dantrolenin aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Doktorunuz kesin dozu yazacak ve sana ne sıklıkta verileceğini söyleyecektir. Dantrolene, damarlarından birine yerleştirilen bir iğne ile verilir.

Doktorunuz durumunuz gelişene kadar sadece birkaç doz dantrolen verecektir ve daha sonra aynı şekilde çalışan bir oral tıp alacaksınız. Bu konuda endişeleriniz varsa doktorunuzla konuşun.

Dantrolen bazı insanlarda uyku hali, baş dönmesi veya kas güçsüzlüğüne neden olabilir. Sürüşe başlamadan önce dantrolene tepki verdiğinizi bildiğinizden emin olun, makinelerle uğraşın ya da başınız döndüğünde ya da uyarıda bulunmuyorsa veya iyi koordine edilmezseniz tehlikeli olabilecek başka şeyler yapın.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Malign Hipertermi Dantrolene, Dantrium, Revonto, Ryanodex

Kronik Spastisite Baklofen, Botoks, Dantrolen, Lioresal, Dantrium, Gablofen, OnabotulinumtoxinA, Lioresal İntratekal, Revonto

Dantrolenin Uygun Kullanımı

Dantrolen Kullanırken Alınacak Önlemler

Dantrolen Yan Etkiler

Dantrolene