Clobazam (oral yol) açıklama ve marka isimleri

Clobazam, Lennox-Gastaut sendromu (LGS) ile ortaya çıkan nöbetleri kontrol etmek için kullanılır. Nöbetleri önlemek için beyinde çalışır. Bu ilaç LGS’yi tedavi etmez ve yalnızca ele geçirmeye devam etmeniz sürece nöbetleri kontrol eder.

Clobazam bir benzodiazepindir. Benzodiazepinler sinir sistemini yavaşlatan ilaçlar olan merkezi sinir sistemi (CNS) depresanlar denilen ilaç grubuna aittir.

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bu ürün aşağıdaki dozaj formlarında mevcuttur

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Tablet; Süspansiyon

2 yaşından küçük çocuklarda yaşın clobazam’ın etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Alerjiler

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, yaşlı hastalarda klobazamın kullanımını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastaların, clobazam alan hastalar için dikkatli olmasını ve doz ayarlamasını gerektirecek, yaşla ilişkili karaciğer sorunlarına daha yakalanma olasılığı daha yüksektir.

Pediyatrik

Kadınlarda yapılan araştırmalar, bu ilacı emzirirken bebeğe kullandıklarında en az risk taşıdığını düşündürmektedir.

Geriyatrik

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Gebelik

Emzirme

İlaç etkileşimleri

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Diğer Etkileşimler

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Diğer Tıbbi Sorunlar

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Dozlama

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanılması, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz bu dozu veya bu ilacı ne sıklıkla kullanacağınızı değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu ilacı sadece doktorunuzun talimatına uyarak alın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın.

Bu ilaç ilâç rehberi ile birlikte gelir. Talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorun.

Tableti bütünüyle yutabilir veya puanı yarıya kırabilirsiniz. Tableti yutamıyorsanız, elma kaynağında ezilerek karıştırılabilir. Tableti yiyecek olsun veya olmasın alın.

Her dozdan önce oral sıvı çalkalayın. Dozu ölçmek için ambalajdaki şişe adaptörünü ve dozaj şırıngasını kullanın. Şırıngayı her kullanımdan sonra yıkayın ve hava ile kurutun. Şırıngayı bulaşık makinesine koymayın.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Kayıp doz

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

Depolama

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Şişe ilk açıldıktan 90 gün sonra kullanılmayan bir oral sıvı atın.

Bu tıbbın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için doktorunuzun düzenli ziyaretlerdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir.

Bu ilaç, alkol ve diğer CNS depresanlarının (uyuşuk veya daha az uyanık hale getiren ilaçların) etkilerini artıracaktır. CNS depresanlarına bazı örnekler saman nezlesi, alerji ve soğuk algınlığı için ilaçlar, sakinleştiriciler, sakinleştiriciler veya uyku ilacı, reçeteli ağrı tıbbı veya uyuşturucu, nöbetler veya barbitür için ilaçlar, kas gevşetici maddeler veya bazı diş anestezikleri de dahil anestetiktir. Bu ilaçlardan herhangi birini clobazam ile almadan önce doktorunuzla veya diş hekiminizle görüşün.

Bu ilaç bazı kişilerin baş dönmesi, uykulu veya normalden daha az uyarı halini almasına neden olabilir. Sürüşe başlamadan önce bu ilaca nasıl tepki verdiğiniz, makineler kullandığınızı veya dikkatli veya iyi düşünemiyorsanız tehlikeli olabilecek başka şeyler yapacağınızdan emin olun.

Birden önce doktorunuza danışmadan bu ilacı almayı kesmeyin. Doktorunuz, tamamen durmadan kullandığınız miktarı yavaş yavaş azaltmanızı isteyebilir. Bu, nöbetlerinizin olası bir kötüleşmesini önlemeye ve baş ağrısı, mide bulantısı, sinirlilik, titreme veya uyku bozukluğu gibi çekilme belirtileri olasılığını azaltmanıza yardımcı olabilir.

Bu ilaç alışkanlık yaratıcı olabilir. İlacın da iyi çalışmadığını düşünüyorsanız, reçete edilen dozdan fazlasını kullanmayın. Talimatlar için doktorunuzu arayın.

Ciddi cilt reaksiyonları bu tıpta görülür. Kabarcıklanma, soyma veya gevşek cilt, kırmızı deri lezyonları, şiddetli sivilce veya deri döküntüleri, derideki yaralar veya ülserler veya bu ilacı kullanan ateş veya titreme varsa hemen doktorunuza danışın.

Bu ilacı alırken siz veya çocuğunuz alışılmadık veya garip düşünceler ve davranışlar geliştirirse, bunu doktorunuzla görüşün. Bu ilacın kullanıldığı kişilerde meydana gelen bazı değişiklikler, fazla alkol tüketen kişilerde görülen değişikliklerdendir. Clobazam, karışıklığa, depresyonun kötüleşmesine, halüsinasyonlara (görmeme, işitme veya orada bulunmayan şeyleri hissetme), intihar düşüncelerine ve olağandışı heyecan, sinirlilik veya sinirlilik yaratabilir.

Bu ilacı kullanırken doğum kontrol hapları da işe yaramayabilir. Hamileliğinizi engellemek için, tedavi sırasında doğum kontrol hapları ile birlikte ve son dozu aldıktan sonraki 28 gün boyunca başka bir doğum kontrol yöntemini kullanın.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.